2024-02-14 10:30Pressmeddelande

AB Karl Hedin återupptar utbildning på alla fronter

Fullsatt vid AB Karl Hedin's utbildning Husdoktorn 2024Fullsatt vid AB Karl Hedin's utbildning Husdoktorn 2024

AB Karl Hedin Bygghandel, en av Sveriges ledande privatägda byggmaterialhandlare, har återupptagit sina utbildningsaktiviteter efter pandemin. Tillsammans med produktleverantörer erbjuder de sina anställda möjligheten att vidareutveckla sina kunskaper och kompetenser inom olika områden.

Utbildningarna som omfattar bland annat produkter och material genomförs på flera orter i mindre grupper och innehåller en effektiv kombination av teoretiska och praktiska inslag.

Nytt för i år är att utbildningarna samordnas av Alicia Jansson, trainee hos AB Karl Hedin Bygghandel sedan november 2023. Alicia har tidigare arbetat som butikssäljare inom kedjan och har även en bakgrund inom längdskidåkning och rullskidåkning med deltagande i flera nationella och internationella tävlingar.

  • Utbildning är en nyckelfaktor för att stärka vår position på marknaden. Jag tycker att det är väldigt roligt och utmanande att vara ansvarig för utbildningarna. Det är också ett bra sätt att lära känna företaget, leverantörerna och personalen, säger Alicia Jansson.
  • Utbildningarna är mycket uppskattade av vår personal, som får chansen att lära sig nya färdigheter och fördjupa sina befintliga kunskaper. Vi tror att detta kommer att ge ett mervärde för våra kunder, som kan förvänta sig en hög kvalitet och service från oss, säger Henrik Hammargren, vice VD AB Karl Hedin Bygghandel.

 

 Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka.

Verksamhetsområden:

• Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage.
• Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran.
• Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan.
• Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna.

För mer information se: www.abkarlhedin.se


Kontaktpersoner

Henrik Hammargren
Vice VD
Henrik Hammargren
AB Karl Hedin Bygghandel
Alicia Jansson
Trainee
Alicia Jansson
AB Karl Hedin Bygghandel