FRÅN PLANTA TILL PLANKA


Råvara • Sågverk • Emballage • Bygghandel

Senaste pressmeddelanden

Facebook

Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och omsatte ca 7 miljarder kronor under 2021. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till sågverk, emballagefabriker och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka. 

Verksamhetsområden:

  • Råvara köper timmer från skogarna i och kring Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. Genom rådgivning och andra tjänster utvecklas långsiktiga relationer
  • Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran. 
  • Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. 
  • Emballage som erbjuder ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga emballagelösningar till såväl stora som små kunder.

För mer information se: www.abkarlhedin.se 

Kontaktpersoner

Lars Lindgren
VD
Lars Lindgren
AB Karl Hedin Bygghandel
John Andersson-Gull
Fältköpschef
John Andersson-Gull
AB Karl Hedin Råvara
Oskar Ryno
VD
Oskar Ryno
AB Karl Hedin Emballage