2024-06-19 11:30Pressmeddelande

AB Karl Hedin Bygghandel tecknar avtal för ny butik i Knivsta

AB Karl Hedin Bygghandel - Fasad med logotyp AB Karl Hedin Bygghandel - Fasad med logotyp

AB Karl Hedin Bygghandel har tecknat avtal för uppförandet av en ny butik i Knivsta. Samarbetet som sker med HMB Construction markerar en spännande övergång från att vara leverantör till att även vara beställare.

Efter en konkurrensutsatt upphandling valdes HMB som den bästa totallösningen för projektet som ska mynna ut i att kunna välkomna både proffskunder och konsumenter till vår 52:a bygghandelsanläggning den 1 maj 2025.

"Vi är mycket nöjda med valet av HMB som samarbetspartner. Deras kompetens och erfarenhet kommer att bidra till att vi får en modern och funktionell butik, säger Henrik Hammargren Vice VD AB Karl Hedin Bygghandel

"Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med AB Karl Hedin Bygghandel och leverera en högkvalitativ anläggning. Det är ett spännande projekt som vi är stolta över att vara en del av, avslutar Johan Rosenqvist Avdelningschef HMB Construction ABOm AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka.

Verksamhetsområden:

• Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage.
• Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran.
• Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan.
• Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna.

För mer information se: www.abkarlhedin.se


Kontaktpersoner

Henrik Hammargren
Vice VD
Henrik Hammargren
AB Karl Hedin Bygghandel
Avdelningschef
Johan Rosenqvist
HMB Construction AB