2022-01-20 08:00Pressmeddelande

AB Karl Hedin Bygghandel etablerar i Sälenfjällen

Konceptbild AB Karl Hedin Bygghandel SälenKonceptbild AB Karl Hedin Bygghandel Sälen

”Vi har sedan länge varit delaktiga vid byggnationer i Sälen och nu blir vi ännu bättre lokalt med en bygghandel i Lindvallen”

– Vår strategi är att vara en lokal kvalitetsleverantör till byggföretag och ”gör-det-självare” i de områden vi etablerar. Vi äger hela flödet ”från planta till planka” och med egen produktion av trävaror som bas växer vi genom nyetableringar och förvärv.

AB Karl Hedin Bygghandel är efter etableringen i Sälen sammanlagt 49 enheter som samtliga drivs av lokala entreprenörer som bor och verkar inom den aktuella regionen. Platschefens möjlighet att hitta det lokala upplägget som passar kundstrukturen på respektive ort är en otroligt viktig detalj i AB Karl Hedins strategi, och personalens insats är avgörande för den expansion som bygghandeln har gjort de senaste åren.

  • I över tio år har vi varit leverantör av byggmaterial i Sälen åt så väl lokala byggföretag som tillresta byggfirmor från olika delar av landet. Material har framförallt levererats från Mora med en logistiklösning i förhållande till respektive projekt. Vi har länge sökt en lämplig yta för att etablera en bygghandel i Sälen med ett än mer hållbart erbjudande till marknaden med lokal förankring samt med lojalitet till landsbygden och dess miljö avslutar Martin Stolth, Regionsamordnare på AB Karl Hedin Bygghandel.    
  • Konceptet ”Från planta till planka” i kombination med ett starkt lokalt engagemang är viktiga delar i AB Karl Hedins långsiktiga arbete med att bygga en riktigt bra bygghandel. Vi ser stor potential i Sälen och kommer genom våra lokala duktiga medarbetare att växa och utveckla vår verksamhet. Vi ser fram emot etableringen och planerar att öppna i början på 2023. Vi hoppas att alla byggföretag så väl som konsumenter testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept även på den lokala marknaden avslutar Lars Lindgren, VD AB Karl Hedin Bygghandel.Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och omsatte ca 7 miljarder kronor under 2021. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka. Verksamhetsområden: • Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. • Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran. • Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. • Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna. För mer information se: www.abkarlhedin.se

Kontaktpersoner

Lars Lindgren
VD
Lars Lindgren
AB Karl Hedin Bygghandel
Martin Stolth
Regionsamordnare
Martin Stolth
AB Karl Hedin Bygghandel