2020-02-25 15:12Pressmeddelande

Karl Hedin hjälper dig att utveckla din skog

AB Karl Hedin är ett lokalt familjeföretag som verkat i över 100 år. Vi känner en stor stolthet över vårt företag och de skogliga tjänster vi kan erbjuda.

AB Karl Hedin är ett välskött företag och vår målsättning är att utveckla långsiktiga relationer med våra virkesleverantörer. En förutsättning för att nå dit är att vi kan ge dig goda råd om skogsskötsel och ta tillvara på skogens alla värden.

AB Karl Hedin har en unik position på marknaden med kontroll på hela träflödet genom företaget. Från eget skogsinnehav och råvaruinköp via sågverk till bygghandel och emballage. Tack vare kunniga medarbetare och traditionen kan vi verkligen säga att vi har kontroll på kvaliteten från planta till planka.

Våra utvecklingstjänster har till syfte att ta hand om din skog på bästa sätt, de är anpassade efter dina behov och önskemål. Utvecklingstjänsterna sträcker sig över hela kedjan från föryngring, Hedinröjning, Kubbgallring och slutavverkning till förvaltning och ekonomisk rådgivning. Vi har en egen hantering av skogsbränsle (GROT).

Vår goda ekonomi skapar en bra förutsättning för en trygg och enkel affär. Det innebär också en möjlighet till förskottsbetalning på avverkningarna om så önskas. Möjligheter til betalplaner finns också för att sprida intäkterna inför deklarationen.  


Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och beräknas omsätta 5 miljarder kronor under 2020. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka. Verksamhetsområden: • Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. • Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran. • Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. • Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna. För mer information se: www.abkarlhedin.se