2022-10-03 08:00Pressmeddelande

AB Karl Hedin Emballage förvärvar Sandgrens Lastpall AB

F.v. Elisabeth Sandgren och Roland Sandgren, tidigare ägare Sandgrens Lastpall AB samt Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin EmballageF.v. Elisabeth Sandgren och Roland Sandgren, tidigare ägare Sandgrens Lastpall AB samt Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage

AB Karl Hedin Emballage förvärvar Sandgrens Lastpall AB med egen tillverkning i Mullsjö, Jönköpings län. I och med förvärvet har AB Karl Hedin Emballage nu totalt tio anläggningar där fabriken i Mullsjö blir den sydligaste i Sverige.

Sandgrens Lastpall AB grundades 1990 och är ett emballageföretag som tillverkar lastpallar och specialemballage, med en omsättning på drygt 23 miljoner under 2021. I och med förvärvet byter Sandgrens Lastpall AB namn till AB Karl Hedin Emballage och försäljningen fortsätter under det nya varumärket.

Tillträde skedde 1 oktober 2022.

Det gläder mig att företaget som vi byggt upp och drivit i 32 år kommer leva vidare.

  • Att det blir Karl Hedin som tar över som ägare känns mycket bra! Det gläder mig att företaget som vi byggt upp och drivit i 32 år kommer leva vidare och utvecklas i familjeföretaget AB Karl Hedin, som verkar i och värnar om det lokala. Jag är övertygad om att detta är en mycket bra ny ägare för både våra medarbetare och kunder. Nu ser jag fram emot att se verksamheten utvecklas med en stor koncern i ryggen, och AB Karl Hedin Emballage har de resurser och den offensiva inställning som krävs för att möta morgondagens kundbehov berättar Roland Sandgren, en av de tidigare ägarna och grundarna till Sandgrens Lastpall AB.
  • Vi har under en tid varit intresserade av att etablera oss längre söderut och det känns nu helt rätt att ta nästa steg! Idag jobbar totalt fyra personer vid anläggningen i Mullsjö som alla kommer bli viktiga kuggar för vår fortsatta utveckling av verksamheten. Synergierna med våra andra fabriker är många och med förvärvet ökar vi vår produktion samtidigt som vi hoppas kunna inleda nya, intressanta kundsamarbeten. Vi hälsar alla nya kollegor välkomna och ser fram emot att kunderna testar oss och styrkan i vårt breda koncept och produktutbud, avslutar Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage.Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och beräknas omsätta ca 7 miljarder kronor under 2022. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka. Verksamhetsområden: • Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. • Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran. • Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. • Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna. För mer information se: www.abkarlhedin.se


Kontaktpersoner

Oskar Ryno
VD
Oskar Ryno
AB Karl Hedin Emballage