2024-06-03 07:00Pressmeddelande

AB Karl Hedin Emballage förvärvar Edvardssons i Bredbyn AB

F.v. Svenna Strandberg, delägare Edvardssons i Bredbyn AB, Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage och Stefan Edvardsson, delägare Edvardssons i Bredbyn ABF.v. Svenna Strandberg, delägare Edvardssons i Bredbyn AB, Oskar Ryno, VD AB Karl Hedin Emballage och Stefan Edvardsson, delägare Edvardssons i Bredbyn AB

AB Karl Hedin Emballage förvärvar Edvardssons i Bredbyn AB, med verksamhet i Bredbyn, utanför Örnsköldsvik. Förvärvet innebär att AB Karl Hedin Emballage nu har 11 tillverkande anläggningar där Edvardssons i Bredbyn blir den nordligaste i Sverige.

Edvardssons är ett finsnickeriföretag med tillverkning av kundanpassade trä- och plywoodemballagelösningar av hög kvalitet. Företaget tillverkar även möbler och arenagolv under varumärket Crescendo System. Bolaget grundades redan 1947 och omsatte 26 MSEK under 2023.

Tillträdet skedde den 1:a juni 2024.

  • Jag är mycket glad och trygg med att lämna över till AB Karl Hedin Emballage. De verkar i och värnar om det lokala både när det gäller råvara, personal och kunder! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa nya ägaren för både medarbetare och verksamhet och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta växa, säger Svenna Strandberg, delägare i Edvardsson i Bredbyn AB. Med en stor organisation i ryggen tror jag att bolaget kan nå nya höjder och jag ser fram emot att följa utvecklingen, tillägger Stefan Edvardsson, bolagets andra delägare.
  • I och med förvärvet så breddar vi vårt erbjudande ytterligare och tar ett stort kliv norröver. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten vidare tillsammans med våra 15 nya kollegor i Bredbyn. Synergierna är många och vi når en helt ny geografisk marknad, där vi ser stora möjligheter inom befintliga och nya kundsamarbeten. Vi ser en spännande tid framför oss och välkomnar våra nya kollegor på vår tillväxtresa, avslutar Oskar Ryno, VD för AB Karl Hedin Emballage.Om AB Karl Hedin

Hedinföretagen är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1100 medarbetare och omsatte 7,4 miljarder kronor under 2023. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till sågverk, bygghandel och emballage, eller som vi säger - från planta till planka.

Verksamhetsområden:
• Råvara från skogarna i Bergslagen som sågas och förädlas lokalt till bland annat byggprodukter och specialemballage.
• Sågverk i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran.
• Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjans 51 butiker.
• Emballage med produktion som är inriktad på specialemballage av trä.

För mer information se: www.abkarlhedin.se


Kontaktpersoner

Oskar Ryno
VD
Oskar Ryno
AB Karl Hedin Emballage