2018-01-31 10:34Pressmeddelande

AB Karl Hedin Bygghandel och Wasa Byggträ ritar tillsammans om bygghandelskartan i Mora

Från vänster Martin Stolth ABKH, Thomas Karlsson Wasa, Håkan Öhagen Wasa, Joacim Conradson ABKH, Sune Johansson Wasa.Från vänster Martin Stolth ABKH, Thomas Karlsson Wasa, Håkan Öhagen Wasa, Joacim Conradson ABKH, Sune Johansson Wasa.

AB Karl Hedin Bygghandel och Wasa Byggträ (Woody) har sedan 2009 verkat på varsin sida av de centrala delarna av Mora med liknade typ av verksamhet där trä och tungt byggmaterial har legat i fokus. Nu ritas bygghandelskartan om och företagen flyttar ihop under AB Karl Hedins varumärke på Wasa Byggträs mark i Kråkberg.

Målsättningen är att bygga vidare på såväl AB Karl Hedins som Wasa Byggträs nuvarande styrkor för att kunna erbjuda både byggföretagen och konsumenter god vägledning gällande materialval samt en hög servicegrad. På Wasa Byggträs nuvarande mark i Kråkberg kommer en stor rationell bygghandel med ett komplett sortiment av trä- och byggvaror vidareutvecklas och färdigställas under våren.

  • Att Karl Hedin kommer in i bilden känns mycket bra! Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala både när det gäller byggare, konsumenter och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa aktören för både medarbetare samt kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel. AB Karl Hedin har de resurser och den offensiva inställning som krävs för att möta morgondagens kundbehov berättar Sune Johansson, Wasa Byggträ.
  • Vi ser fortsatt stor potential i Mora och har under en längre tid sökt nya vägar eftersom vi har vuxit ur vår befintliga anläggning i Noret. Genom sammanslagningen med Wasa Byggträ får vi med lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet på en anläggning som är optimerad för att bedriva försäljning av byggmaterial. Vi ser fram emot flytten och hoppas att marknaden testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept i kombination med den nya kompetens vi får till oss, avslutar Martin Stolth, AB Karl Hedin Bygghandel.


Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och beräknas omsätta 5 miljarder kronor under 2020. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka.