2020-11-18 08:36Nyheter

Nytt nummer av Byggmagazinet

Allting blir inte alltid som man tänkt

2020 är ett historiskt år på många plan, inte minst på grund av covid-19 och dess effekt på världen. I våras var det stor oro hos allmänheten, men även för våra medarbetare, leverantörer och kunder. Hur många skulle bli sjuka? Skulle hela anläggningar slås ut av smittan? Kommer världen någonsin återgå till det “normala”? Nu har vi tillsammans, med is i magen, tagit oss igenom ett halvår präglat av Corona. Och vi står starkare och mer sammansvetsade nu än någonsin.

Pandemin har visat att vi är beroende av varandra. För oss på bygghandeln har det varit extra tydligt. Hemestrande hemmafixares otroliga efterfrågan på bland annat impregnerat virke har gjort att vi behövt samarbeta mellan anläggningarna, och ha en löpande dialog med leverantörerna för att lösa situationen. Läs mer om hur vi tacklat Coronakrisen på sid 4. I höstens Byggmagazinet kan du även läsa om lättsammare ämnen. Som hur ett gäng glada pensionärer från Vasaloppsklubben i Hedemora byggde ett utegym i anslutning till ett friluftsområde. Och om Mjöbergs bygg, som med hjälp av material från AB Karl Hedin är i full färd med att bygga trälägenheter i Kläppen.

2020 har varit ett rekordår för oss på AB Karl Hedin. Detta helt tack vare fantastiska leverantörer som gjort sitt yttersta för att rädda situationen och såg till att vi hade produkter på hyllorna. Stort tack även till alla kunder, både proffs och hemmafixare, som haft mycket stor förståelse för rådande förändringar och emellanåt tomma lager. Det största tacket vill jag rikta till alla medarbetare och kollegor som har jobbat hårt under detta otroligt ovanliga och osäkra år för att se till att riktlinjerna följs, hjälpa de som behövt hjälp och hittat lösningar så att det mesta ska kunna rulla på som vanligt. Utan er hade dessa sex månader inte gått att genomföra.

Vi vet inte vad nästkommande sex månader bringar med sig, men en sak är säkert. Vi kommer klara det tillsammans.

Läs Byggmagzinet online redan nu: www.abkarlhedin.se


Om AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Idag är vi ca 1000 medarbetare och beräknas omsätta 5 miljarder kronor under 2020. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger - från planta till planka.


Kontaktpersoner

Peter Stenberg
Marknadssamordnare
Peter Stenberg
AB Karl Hedin Bygghandel